หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 


นายณรงค์ แขนสันเทียะ
นายก อบต.โสกปลาดุก
 


นายสุนันต์ คำคุณศรี
รองนายก อบต.โสกปลาดุก


นายบุญมี เถียรสูงเนิน
รองนายก อบต.โสกปลาดุก
 


นายณัฐพงศ์ สุขสิงห์
เลขานุการนายก อบต.โสกปลาดุก