หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โสกปลาดุก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลโสกปลาดุก เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2497 โดยนายสี หอมสมบัติ นายขุน ปานาสา และนายสวาท สีชัยยันต์ ได้อพยพครอบครัวมาจากบ้านเพ็ชร ตำบลหนองช้างตาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มาอยู่เป็นครอบครัวแรก และได้สำรวจพื้นสภาพพื้นที่ทั่วไป ได้เป็นเจอลำห้วยขนาดเล็กแห่งหนึ่งมีลักษณะถูกน้ำกัดเซาะ เป็นโสกกว้างมีปลาดุกชนิดเดียว ที่อาศัยอยู่ในโสกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรียกว่าโสกปลาดุก จึงได้นำชื่อมาตั้งหมู่บ้าน และยกฐานะเป็นชื่อตำบลโสกปลาดุกมาจนถึงปัจจุบันนี้
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ยกฐานะในปี พ.ศ. 2539 และปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553
 
 
ที่ตั้งตำบลโสกปลาดุก อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวระเหว ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 38 กิโลเมตร พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหวไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 2354 ประมาณ 4 กิโลเมตร ตำบลโสกปลาดุก มีเนื้อที่ทั้งหมด 33.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,000 ไร่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทต.หนองบัวระเหว, อ.หนองบัวระเหว อบต.ส้มป่อย, อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
 
   
ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด ได้แก่

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์) มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลีย และจีนพัดพาเอามวลอากาศเย็น และแห้งจากแหล่งกำเนิดเข้ามาปกคลุม
  ประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดชัยภูมิประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็น และแห้งแล้งโดยทั่วไป

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง กลางเดือนตุลาคม) มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตรพัดพาเอามวลอากาศชื้น จากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดชัยภูมิมีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป
ฤดูกาลของจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศ ของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้ง แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
 
   

การเกษตร
  พื้นที่ของตำบลโสกปลาดุก มีกลุ่มดินที่เหมาะสมกับการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ทำการปลูกพืชไร่และพืชนา เช่น มันสำปะหลัง อ้อย พริก ข้าว และข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจมีแหล่งแปรรูปผลผลิต อยู่บริเวณใกล้เคียง จึงส่งผลให้ผลผลิตจากการเกษตร ทำเงินรายได้ให้แก่เกษตรกรได้สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่า การผลิตในสาขาอื่นๆ

การปศุสัตว์
  พื้นที่ของตำบลโสกปลาดุกในบางแห่งเป็นทุ่งกว้างเหมาะสม กับการเลี้ยงสัตว์ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นตำบลอนุรักษ์กระบือ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งอุณหภูมิ และภูมิอากาศเหมาะสมอย่างยิ่ง ทำให้ผลิตผลที่ได้จากสัตว์มีคุณภาพ
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,281 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,141 คน คิดเป็นร้อยละ 50.01

หญิง จำนวน 2,140 คน คิดเป็นร้อยละ 49.99
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,305 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 129.81 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่าช้าง 279 306 585 180  
2   บ้านโสกปลาดุก 564 545 1,109 333
  3   บ้านหนองตานา 415 421 836 251  
4   บ้านหนองบัวน้อย 195 200 395 124
  5   บ้านหนองคลอง 172 139 311 103  
6   บ้านดอนตะโก 77 66 143 42
  7   บ้านดอนชุมช้าง 238 240 478 130  
8   บ้านท่าบอน 201 223 424 142
    รวมทั้งสิ้น 2,141 2,140 4,281 1,305
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2559 (ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอหนองบัวระเหว)
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 082-197-5897
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10