หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
 
 
 
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว
จ.ชัยภูมิ 36250
  โทรศัพท์ : 044-125-212
  โทรสาร : 044-125-212
  Website : www.sokpladuk.go.th
  Email : ....................................