หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โสกปลาดุก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
   
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.sokpladuk.go.th/or... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู ข้อมูลหน่วยงาน (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.sokpladuk.go.th/bo... 1.เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู บุคลากร (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ ผู้บริหาร จะแสดงข้อมูลและช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
2.เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู บุคลากร (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ สมาชิกสภา จะแสดงข้อมูลและช่องทางการติดต่อของสมาชิกสภา
3.เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู บุคลากร (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ หัวหน้าส่วนราชการ จะแสดงข้อมูลและช่องทางการติดต่อของหัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู ข้อมูลหน่วยงาน (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ อำนาจหน้าที่ จากนั้นให้คลิกเลือก อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.sokpladuk.go.th/co... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู ข้อมูลหน่วยงาน (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ ติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.sokpladuk.go.th/ne... 1.เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู ข่าวสาร (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์จะแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุกบริเวณกลางเว็ปไซต์
2.เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู ข่าวสาร (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ กิจกรรมเว็ปไซต์จะแสดงกิจกรรมต่างๆที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุกบริเวณกลางเว็ปไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.sokpladuk.go.th/we... 1.เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู บริการประชาชน (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ กระดานสนทนา
2.เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู facebook อบต.โสกปลาดุก (ด้านบนขวามือของหน้าหลัก) จะลิงค์ไปยังเพจเฟสบุค อบต.โสกปลาดุก และคลิกที่เมนู Messenger
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.sokpladuk.go.th/pr... 1.เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู แผน (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ แผนพัฒนาท้องถิ่น เว็ปไซต์จะแสดงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ พัฒนาห้าปี (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
(ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  อยู่หน้าที่ 78 ถึงหน้า 82)
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.sokpladuk.go.th/pr... 1.เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "แผน" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "แผนการดำเนินงาน" เว็ปไซต์จะแสดงแผนการดำเนินงานต่างๆ ขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก"
2.เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "รายงาน" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "รายงานผลการกับกับติดตาม" เว็ปไซต์จะแสดงข้อมูลรายงานผลการกับกับติดตามต่างๆ  ให้คลิกเลือกที่ "รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก"
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "แผน" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "แผนการดำเนินงาน" เว็ปไซต์จะแสดงแผนการดำเนินงานต่างๆ ขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู ข้อมูลหน่วยงาน (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ คู่มือการปฏิบัติงาน เว็ปไซต์จะแสดงคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุกบริเวณกลางเว็ปไซต์ ให้คลิกเลือกที่ คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.sokpladuk.go.th/se... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "บริการประชาชน" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "คู่มือประชาชน" เว็ปไซต์จะแสดงคู่มือการให้บริการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุกบริเวณกลางเว็ปไซต์ ให้คลิกเลือกที่ "รายละเอียด" "ในหัวข้อคู่มือประชาชน อบต.โสกปลาดุก"  
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู รายงาน (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ สถิติ เว็ปไซต์จะสถิติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุกบริเวณกลางเว็ปไซต์ ให้คลิกเลือกที่ สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566)
o13 E-Service https://www.sokpladuk.go.th/ho... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ คลิกเลือกที่เบนเนอร์ E-Service ของ อบต.โสกปลาดุก จะอยู่บริเวณเกือบด้านล่างของหน้าหลักเว็ปไซต์ (ติดกับกล่องเมนู ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "แผน" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "แผนการจัดหาพัสดุ" เว็ปไซต์จะแสดงแผนการจัดหาพัสดุต่างๆ ขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "แผน" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "แผนการจัดหาพัสดุ" เว็ปไซต์จะแสดงแผนการจัดหาพัสดุต่างๆ ขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ 1."ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" 2."การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "รายงาน" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)" เว็ปไซต์จะแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุกบริเวณกลางเว็ปไซต์ ให้คลิกเลือกที่ "รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ"  
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "รายงาน" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)" เว็ปไซต์จะแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุกบริเวณกลางเว็ปไซต์ ให้คลิกเลือกที่ "รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก"  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "แผน" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "แผนอื่นๆ" เว็ปไซต์จะแสดงแผนการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุกบริเวณกลางเว็ปไซต์ ให้คลิกเลือกที่ "แผนพัฒนาบุคลากร 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569"
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "รายงาน" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี" เว็ปไซต์จะแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก บริเวณกลางเว็ปไซต์ ให้คลิกเลือกที่ "รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566"
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "การบริหารบุคคล" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" เว็ปไซต์จะแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก บริเวณกลางเว็ปไซต์ ให้คลิกเลือกที่ 1."ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น" และ 2."ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น" และ 3."ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.sokpladuk.go.th/pr... เข้าที่หน้าหลักเว็ปไซต์ นำเมาส์ชี้ที่เมนู "การบริหารบุคคล" (ด้านบนของหน้าหลัก) จะมีกล่องเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่ "การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล" เว็ปไซต์จะแสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก บริเวณกลางเว็ปไซต์ ข้อ (1) ให้คลิกเลือกที่ "การขับเคลื่อนจริยธรรม คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ที่  11 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก" ข้อ (2) ให้คลิกเลือกที่ "แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ" ข้อ (3) ให้คลิกเลือกที่ "รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 082-197-5897
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10