หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 


นายศรนารายณ์ สำราญญาติ
ประธานสภา อบต.
 


นายทองลี ธุระพันธ์
รองประธานสภา อบต.


นางเยาวลักษณ์ ทบแก้ว
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายปั่น หลอดเพ็ชร
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายฐานิตย์ แก้วโสม
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายบุญเกิด วันทาแท่น
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายศักดิ์ชัย แก้วกุดตูม
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายคำมาย โตละหาน
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายคำมูล อือชัยภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ 4