หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง ประกาศ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 09.20 น. โดย คุณ เมธา ประทุม

ผู้เข้าชม 18 ท่าน