หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู
 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 9  สิงหาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก นายณรงค์  แขนสันเทียะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก พนักงานส่วนตำบล จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมซ่อมแซมบ้าคนพิการรายนายฉอ้อน  โปรดนอก หมู่ที่ 1 บ้านท่าช้าง ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 14.16 น. โดย คุณ เมธา ประทุม

ผู้เข้าชม 32 ท่าน