หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   1 ส.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑   15 ก.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลโสกปลาดุก เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   15 ก.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   2 ก.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   29 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   29 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลฟโสกปลาดุก   28 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.โสกปลาดุก เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต่้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   27 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   27 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   27 มิ.ย. 2562 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7