หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ประกอบด้วยเส้นทางหลักคมนาคม 1 เส้นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 2354 ชัยภูมิ - เทพสถิต ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เป็นระยะทาง ประมาณ 6 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน ทางหลวงหมายเลข 2354 ชัยภูมิ - เทพสถิต ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร
น้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภคจะเป็นน้ำฝนและน้ำประปา แหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก มีลำน้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย

อ่างเก็บน้ำบ้านท่าช้าง
ลำห้วยวังเต่า

สระประมง
ฝายนิวซีแลนด์

ลำห้วยระเหว
ลำห้วยกระจวน

สระน้ำหมู่บ้าน
ลำห้วยลีผี

สระเก็บน้ำวังกุง
ลำห้วยอ่างแข้
 
       
น้ำ

อ่างเก็บน้ำท่าช้าง
สระน้ำหมู่บ้าน

ลำห้วยระเหว
สระน้ำ รพช.

สระเก็บน้ำวังกุง
ลำห้วยวังเต่า

ฝายนิวซีแลนด์
ลำห้วยกระจวน

สระประมง
อ่างแข้

สระวัด    
  ป่าไม้
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ที่อยู่ในความรับผิดชอบป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น เห็ด ผักหวาน หน่อไม้ อีลอก ดอกระเจียว สัตว์ป่า
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 044-125-212
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10