หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวระเหว มีไฟฟ้าใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ทั้ง 8 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเกิดขึ้นทุกปี

เสาสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ AIS จำนวน 1 ต้น

เสาสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ True จำนวน 1 ต้น
 
มีระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ทั้ง 8 หมู่บ้าน แต่ระบบการผลิตน้ำประปายังไม่ได้มาตรฐาน ปริมาณในการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ กับความต้องการของประชาชน

ประปาตำบล หมู่ที่ 1,2,3,6,7

ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง หมู่ที่ 4,8

ประปาบาดาล หมู่ที่ 5

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 31 แห่ง

ร้านขายอาหารตามสั่ง จำนวน 2 แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง

โรงสี จำนวน 10 แห่ง

โรงเพาะเห็ด จำนวน 3 แห่ง

อู่ต่อรถอีแต๋น จำนวน 2 แห่ง

ลานมัน จำนวน 1 แห่ง

ร้านจำหน่ายเชื้อเห็ดฟาง จำนวน 1 แห่ง

ฟาร์มเลี้ยงหมู จำนวน 2 แห่ง

โรงสับไม้ จำนวน 1 แห่ง